Support

Semi Overheid

Semi Overheid

Voor (semi-)overheid, stichtingen en verenigingen is het vaak lastig om alle maandelijkse betalingen gestructureerd en overzichtelijk te ontvangen en te archiveren.

Maandelijks zijn er mutaties te verwerken van nieuwe leden of leden die opzeggen. Kortom, u verricht veel administratieve handelingen. Van Zutphen verlicht met King Software-oplossingen uw administratieve last. Dan heeft u bijvoorbeeld meer tijd om voor uw stichting of vereniging nieuwe vrijwilligers te werven.

Als partner in business denkt Van Zutphen graag met u mee. Via het autorisatieregister kunt u bijvoorbeeld eenvoudig uw budgetten bewaken. Via ons softwaresysteem verloopt het incasseren van lidmaatschapsgeld of donateursbijdragen volledig geautomatiseerd. En dat scheelt weer een zoektocht naar een vrijwilliger. Bekijk onze cases, misschien zijn de vragen herkenbaar.

Meer info? Bel ons, we laten u graag de mogelijkheden zien.