Support

Oplossing op maat

Oplossing op maat  

King ERP is veelomvattend en kent veel functionaliteiten maar...

Het kan zijn dat u specifieke wensen heeft die aanvullend zijn op de standaard oplossingen.

Samen met u zoeken wij naar de best passende oplossing ook als dit verder gaat dan de uitgebreide standaard van King. We zijn uw partner in business nu en in de toekomst.