Support

Advies
Bedrijfsprocessen

Advies Bedrijfsprocessen

Uw bedrijf kent diverse processen: primaire processen, sturende processen en ondersteunende processen.

Primaire processen noemen we  ook wel productie- of operationele processen. Hier draagt de output direct bij aan het resultaat voor de klant. Het primaire proces vormt het bestaansrecht van uw organisatie. Sturende processen ook wel management-processen genoemd, zijn nodig om de organisatie te besturen op korte en middellange termijn. Ondersteunende processen zijn die activiteiten die het primaire proces faciliteren.

Bedrijfsprocessen hebben dus invloed op de kwaliteit van producten en diensten en dus op de tevredenheid van uw klanten. Goed lopende bedrijfsprocessen zorgen voor meer efficiëntie en winst. Klant blij, u blij. 

Mijn bedrijfsprocessen sluiten onvoldoende aan bij mijn automatisering.

Heeft u soms het idee dat uw bedrijfsprocessen onvoldoende aansluiten bij uw automatisering of andersom? (Te) veel handmatige handelingen, veel repeterend werk, te weinig inzicht in uw omzet en marges, kortom u bent heel druk bezig maar heeft het gevoel te weinig grip te hebben op uw functie of onderneming.

Vanuit onze kennis en ervaring helpen wij bedrijven om hun bedrijfsprocessen beter aan te laten sluiten op uw automatisering. Hierdoor wordt uw onderneming efficiënter, lopen de dagelijkse zaken soepeler en wordt het werkplezier vergroot! U krijgt weer meer tijd om te ondernemen wat uw bedrijfsresultaat zeker ten goede zal komen!

Meer weten? Neem contact met ons op. Wij adviseren u graag.